Institute for Financial Education Aruba

January 1, 2017

Welcome, we are the Institute for Financial Education in Aruba. The objective of our foundation is to contribute to the education and to promote the quality of personnel in the financial sector of Aruba, mainly through the organisation of workshops and courses on a wide array of different relevant subjects throughout the year. Currently our Board consists of President Mrs. Amalin Flanegin (CBA), Secretary Mrs. Barbara Bronswinkel (ABA), Treasurer Mr. Henry van den Berg (IAA) and Board members Mrs. Charlene Bryson (CBA) and Mr. Roccini Anthony (CBA), and is assisted by our Coordinator Mrs. Glenda Arends.

The IFEA was officially incorporated on December 15th, 2009 with a then newly appointed Board consisting of President Mr. Prakash Mungra representing the Centrale Bank van Aruba, Secretary Mr. Ivan J. Nava representing the ABA and Treasurer Mr. Jacques P. van der Scheer, representing the IAA.

Programma tweedaags seminar Riskmanagement en Cybercrime

October 2, 2017

Seminar

Nyenrode-hoogleraren Bob Hoogenboom en Marcel Pheijffer verzorgen voor de Stichting IFEA op dinsdag 10 en woensdag 11 oktober op Aruba een tweedaags seminar over de thema’s ‘risk management’ en ‘cybercrime’.

Inhoud

In vier blokken wordt op de twee thema’s ingegaan. Bob Hoogenboom zal starten met het eerste blok waarin hij start met het onderwerp ‘Blockchain technology & The transformation of financial transactions’. Nieuwe technologie en producten (zoals blockchain en bitcoins) scheppen kansen, maar ook bedreigingen. Welke zijn dat en wat gaat dat betekenen voor het financieel-economisch verkeer? Dat brengt Bob automatisch bij het tweede onderwerp in dit blok: cybercrime & cyber incidents.

In het tweede blok wordt door Marcel Pheijffer ingegaan op het risicobegrip. Wat verstaan we onder risico? Wat is de relatie met begrippen als angst, falen, schade en onzekerheid? Hoe gaan we om met het managen van risico’s? Wat is onze ‘risk appetite’? Op welke wijze gaan we in de financiële sector en als accountants en toezichthouders met deze begrippen om?

Vervolgens behandelt Bob Hoogenboom in het derde blok het onderwerp ‘Cyber governance’. Het risico op cybercrime & cyber incidents kan worden beheerst door specifiek aandacht te besteden aan cyber governance. Daarbij past geen vrijblijvendheid: het is een plicht voor moderne organisaties. Een zorgplicht met betrekking tot de aan organisaties ter beschikking gestelde mensen, middelen en gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van bestuurders, commissarissen en toezichthouders om dit alles te beschermen. Een verantwoordelijkheid die dient te worden ingebed als vast onderdeel van corporate & public governance.

In het laatste blok maakt Marcel Pheijffer de thematiek uit zijn eerste bijdrage concreter aan de hand van casuïstiek die hij in interactie met de cursusgroep zal operationaliseren, uitdiepen en bespreken. Daarna sluit hij het seminar samen met Bob Hoogenboom af in een terugblik en reflectie op het seminar en is er nog genoeg ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Werkwijze

Net als bij hun eerdere trainingen voor IFEA op Aruba, beogen de docenten cursisten vooral ‘food for thought’ mee te geven. Geen lange uitweidingen over wet- en regelgeving, maar interactie, stellingen, discussie, break-out sessies en casuïstiek staan centraal. Daarbij wordt cursisten ruimschoots de mogelijkheid geboden om voorbeelden, vragen en casuïstiek in te brengen.

Locatie en tijden

Op beide dagen zal om 8 uur worden gestart. Tussen 12 en 13 uur wordt de lunch verzorgd. Om 17 uur wordt de dag afgesloten. Tussendoor is er op diverse momenten ruimte voor een korte thee-, koffie-, rook- en sanitaire pauze.

Stichting IFEA organiseert de volgende trainingen:

August 11, 2017

Riskmanagement & Cybercrime
Deze twee dagentraining wordt verzorgd door Dhr. Prof. Dr. Marcel Pheijffer RA en Dhr. Prof. Dr. Bob Hoogenboom op 10 en 11 oktober 2017.

Lezing Mediation
Introductie in mediation, anders kijken naar conflict
Mevr. mr Pien Hoogenboom-Statema, The Lime Tree Mediation & Training
11 oktober 2017

Bank en verzekering simulatie
Deze 3 dagen training van 15 t/m 17 november 2017 is special voor banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen

Uitgebreide informatie over de inhoud van de trainingen, datum, locatie en prijs zal binnenkort bekend worden gemaakt.

View all