Training Advanced Banking van 1 t/m 5 april 2019

January 31, 2018

Training Advanced Banking
Stichting IFEA organiseert in samenwerking met 3 Master Opleidingen een 5-daagse training Advanced Banking van 1 t/m 5 april 2019

De training Advanced Banking verschaft een diepgaande kennis en inzicht van bedrijfsvoering en strategie bij banken, inzicht in de kernactiviteiten naar klant- en productsegment. Ook verschaft deze training kennis en inzicht in onder anderen balans- en kapitaalmanagement (ALM) bij banken en algemene- en bank specifieke risico’s, risicobeleid, risicometing en risicobeheersing bij banken.

De training Advanced Banking is een vervolgprogramma op de training Banking Fundamentals – Algemene Opleiding Bankbedrijf voor Aruba. De training is uitermate geschikt voor deelnemers die eerder de training Banking Fundamentals hebben gevolgd en hun kennis op relevante onderdelen willen uitbreiden en verdiepen, voor financial professionals (bankiers), interne toezichthouders, controller en accountants, juristen, fiscalisten, ICT-professionals en business analisten.

De training wordt georganiseerd en gecertificeerd door 3Masters Opleidingen te Eindhoven. 3Masters Opleidingen verstrekt ook het diploma indien de kennistoets dat na 2-3 weken na de training wordt afgenomen, met goed gevolg is afgelegd.”

Aan deze training zijn 17 NBA PE-punten verbonden.

Workshop Governance en Compliance

De Institute for Financial Education Aruba (Stichting Opleidingen Financiële Sector) organiseert in de week van 4 t/m 8 november 2019 de workshop Governance en Compliance.

In de complexe wereld van vandaag zijn tal van toezichthouders en handhavingsautoriteiten actief. In toenemende mate is compliance met wet- en regelgeving een belangrijke prioriteit van de raad van bestuur en raad van commissarissen. Of het nu gaat om veiligheid, fraude, corruptie of het risico van money laundering, van belang is dat zowel preventief, defectief als repressief aandacht bestaat voor juridische voetangels en klemmen.

In deze interessante workshop wordt uitvoering aandacht geschonken aan de risico’s van fraude en money laundering als mensenrisico’s. Daarnaast worden de ontwikkelingen besproken op het gebied van verplichte risk assesments. De workshop wordt afgesloten met het onderdeel “lessonslearned” waarin ingegaan wordt op recente zaken die wereldwijd aandacht hebben gekregen in de pers.

De workshop is bestemd voor (adspirant) bestuurders en commissarissen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

Deze workshop wordt gegeven door Dhr. Dick Alblas. Dick is als accountant lid van de Nederlands Beroepsorganisatie van accountants en was voorheen verbonden aan de internationale accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Hij was voor de NBA lid van de expertgroep Fraude / Wwft. Hij studeerde civiel recht en strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de postdoctorale specialisatieopleiding insolventierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dick publiceert regelmatig over zijn vak. Dick is penningmeester van de Stichting Gaarkeuken Rotterdam en bestuurslid van de Stichting De Ondergrondse kerk, die wereldwijd vervolgden en hun familie bijstaat. Daarnaast doceert hij rechten aan een lerarenopleiding economie van een hogeschool te Gouda.