Training Advanced Banking van 1 t/m 5 april 2019

January 31, 2018

Training Advanced Banking
Stichting IFEA organiseert in samenwerking met 3 Master Opleidingen een 5-daagse training Advanced Banking van 1 t/m 5 april 2019

De training Advanced Banking verschaft een diepgaande kennis en inzicht van bedrijfsvoering en strategie bij banken, inzicht in de kernactiviteiten naar klant- en productsegment. Ook verschaft deze training kennis en inzicht in onder anderen balans- en kapitaalmanagement (ALM) bij banken en algemene- en bank specifieke risico’s, risicobeleid, risicometing en risicobeheersing bij banken.

De training Advanced Banking is een vervolgprogramma op de training Banking Fundamentals – Algemene Opleiding Bankbedrijf voor Aruba. De training is uitermate geschikt voor deelnemers die eerder de training Banking Fundamentals hebben gevolgd en hun kennis op relevante onderdelen willen uitbreiden en verdiepen, voor financial professionals (bankiers), interne toezichthouders, controller en accountants, juristen, fiscalisten, ICT-professionals en business analisten.

De training wordt georganiseerd en gecertificeerd door 3Masters Opleidingen te Eindhoven. 3Masters Opleidingen verstrekt ook het diploma indien de kennistoets dat na 2-3 weken na de training wordt afgenomen, met goed gevolg is afgelegd.”

Aan deze training zijn 17 NBA PE-punten verbonden.